360 tour

Fauna & flora

ČÍST VÍCE

Fauna:
Chorvatsko má překvapivě bohaté zastoupení zvířat a rostlin. Žijí tu divoké husy a kachny, čápi, jeřábi, pelikáni a plameňáci, jsou tu i významná zimoviště ptáků ze severní Evropy. Mimořádná je i druhová pestrost motýlů.
Moře je domovem téměř 380 druhů ryb. Především sardele, tuňáci, makrely a palamidy
Téměř na každé delší plavbě po Jadranu tvoří občasný doprovod lodi dovádějící delfíni.

Flora:
Původní rostlinstvo Jadranu patří ke středomořské oblasti, pro niž je typická vždy zelená vegetace a velké bohatství rostlinných druhů.
Velmi rozšířenou plodinou celého přímoří je vinná réva. Přímoří proslulo zejména zvlášť kvalitními červenými víny, ale i bílá vína jsou vysoce ceněna.